Pravidelná záhrada

pravidelná záhrada

Nádvorie firmy S.A.F.A. a CWS v Hlohovci

  • pravidelná úprava nádvoria harmonizuje s architektonickým riešením budovy
  • pravidelne usporiadaná zeleň a tvarované kultivary rastlín spolu s prvkami fontány vyzdvihuje historický a pompézny štýl architektúry