Rozvoľnená záhrada

rozvoľnená záhrada

Záhrada rodinného domu v Topoľčanoch

Rozľahlá záhrada optimálne vyvažuje priestor okolo detailne vypracovaného bungalovu, dominujú farebné kultivary, foto je robené len rok po výsadbe, neskôr dokonale vynikne kompozícia rastlín

Pred výsadbou

Po výsadbe