Virtuálna prehliadka

Prejdite sa virtuálne po našom záhradníctve Bella Gardena. V jednotlivých častiach prehliadky sa môžete pohybovať. K pohybu odporúčame využiť šípky na klávesnici. Pohybovať sa dá smerom dopredu/dozadu a zároveň otáčať v každom bode o 360 °.

Prechádzka naším krásnym záhradníctvom

Pohľad na záhradníctvo zo strechy