Výstavy Agrokomplex

Zúčastňujeme sa odborných záhradníckych výstav, kde nás môžete bližšie spoznať, vidieť ponúkaný sortiment a štýl našej práce. Spolupracujeme s poprednými slovenskými firmami na vytvorenie záhrady ako harmonického celku s originálnym rukopisom.

Agrokomplex Nitra 2011