Výstavy Agrokomplex

Zúčastňujeme sa odborných záhradníckych výstav, kde nás môžete bližšie spoznať, vidieť ponúkaný sortiment a štýl našej práce. Spolupracujeme s poprednými slovenskými firmami na vytvorenie záhrady ako harmonického celku s originálnym rukopisom.

Agrokomplex Nitra 2011

Agrokomplex Nitra 2010

Agrokomplex Nitra 2009

Agrokomplex Nitra 2008

Agrokomplex Nitra 2007

Agrokomplex Nitra 2006

Agrokomplex Nitra 2005

Agrokomplex Nitra 2004