Priemyselná záhrada

priemyselná záhrada

Záhrada administratívnej
budovy SlovAir a.s.

  • priestranná 0,5 hektárová plocha je riešená s dôrazom na skupinové výsadby rastlín, nenáročné druhy, ktoré dokážu rýchlo zjemniť strohosť budov
  • vstupná časť a átrium bola vypracovaná s vysokou estetickou hodnotou s použitím farebných kultivarov rastlín a dekoračnej štiepky