Gardenia

Medzinárodná predajná výstava pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov a kvetov. Na Gardeniu sa každoročne prihlási viac ako 150 vystavovateľov. 

Výstava Gardenia 2009

Výstava Gardenia 2006

Výstava Gardenia 2005

Výstava Gardenia 2004