Mestská záhrada

mestská záhrada - rodinný dom Hlohovec

Záhrada rodinného domu v Hlohovci

Záhrada je situovaná v zástavbe rodinných domov, intimitu zaručujú kamenné múry, ktoré zjemňuje zeleň. Dominuje zelená plocha trávnika a farebnosť výsadieb, foto štvrtý rok po výsadbe

mestská záhrada - rodinný dom Nové M.n.Váhom

Záhrada rodinného domu v Novom Meste nad Váhom