Projektovanie, návrhy záhrad

Návrhy záhrad a projekty záhradných úprav

Služby autorizovaného krajinného architekta - plánovanie záhrad, architektonické návrhy a projekty záhrad, intravilánov miest a obcí, areálov firiem a plôch, ich vypracovanie podľa požiadaviek klienta.

Bezplatná služba
Vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu - bez spracovania návrhu, prípadne po predložení už vypracovaného projektu

Platené služby
Vypracovanie projektu - kompozičný návrh priestoru, priestorové pohľady, plán výsadieb, zoznam navrhovaných rastlín, cenová ponuka na realizáciu

Spracovanie projektov záhrad v 3D

Postup  pri objednaní projektu je nasledovný:

Obhliadka na mieste záhrady – zákazník poskytne pôdorys záhrady a svoje predstavy o vzhľade, využívaní  i údržby záhrady.

V tomto štádiu prebieha odovzdanie zálohy za projekt vo výške 50%.

Návrh záhrady - vypracovanie návrhu do dvoch týždňov po obhliadke – konzultácia možná buď u nás vo firme, kde zákazník môže vidieť rastlinnú ponuku, alebo prostredníctvom internetu – odoslanie a potvrdenie návrhov mailom. V prípade potreby ďalšia konzultácia.

Po schválení štúdie a po upravení podľa pripomienok zákazníka dopracovanie projektu do 2-3 týždňov.

Doba dodania celého projektu cca 6-8 týždňov

Ručne kreslené 2D návrhy záhrad

Návrhy záhrad vypracované ručne, pre zákazníkov, ktorí nepotrebujú mať podrobne vypracovaný projekt počítačovým programom, stačia im len kompozičné línie záhrady a jednoduchý plán výsadieb.

Postup  pri objednaní projektu je nasledovný:

Zaslanie podkladov – fotografie, pôdorys zákazníkom mailom. Pri tejto možnosti nie je obhliadka záhrady na mieste.

Ocenenie záhrady a úhrada za návrh projekt vo výške 70%.

Vypracovanie návrhu záhrady do dvoch týždňov po dodaní podkladov, zaslanie návrhu mailom

Po schválení štúdie spracovanie plánu výsadieb a zaslanie mailom.

Doplatok za spracovaný návrh.

Spracovanie väčších projektov pre mestá, obce, projekty na dotácie, fondy

Projekty vypracované autorizovaným krajinným architektom. Krajinný architekt je oprávnený okrem iného na vykonávanie predprojektovej činnosti, najmä na:

 • spracúvanie územnoplánovacích podkladov,
 • prieskumov a rozborov na architektonické štúdie a urbanistické štúdie,
 • na vypracúvanie návrhov a projektovej dokumentácie diel záhradnej a krajinnej architektúry,
 • navrhovanie rekonštrukcie historických parkov, záhrad a verejných priestorov.

Tieto práce sa oceňujú individuálne po obhliadke a dodaní podkladov.

Referencie: 

 • Revitalizácia obce Trávnica
 • Projekt zelene park Neuman v obci Zbrojníky
 • Revitalizácia obce Jarok
 • Projekt centrálnej zóny obce Jasová
 • Projekt centrálne zóny obce Blahová
 • Rekonštrukcia verejných priestorov obce Bánov
 • Rekonštrukcia verejných priestorov obce Michal nad Žitavou
 • Sadové úpravy obce Holumnica
 • Rekonštrukcia námestia mesta Šahy
 • Rekonštrukcia park v obci Kalná nad Hronom
 • Revitalizácia obce Čifáre

Najnovšie projekty

Sadovnícko architektonický návrh exteriéru rodinného domu

Kruhová záhrada v modernom duchu pravidelných línií. Pravidelnosť a jednotnosť tejto záhrady by zaručili 3 stromy rovnakého druhu pravidelne umiestnené po rohoch. Ako podsadba tvoria základ kompozície buxusové gule resp. iné pravidelne tvarované kry, ktoré budú efektne celoročne. Doplnená je záhrada o kvitnúce druhy nenáročných krov, trvaliek a tráv, záhrada tak bude v jednotlivých svojich častiach efektná a pekná po celý rok. V strede kruhovo vytvorený trávnik bude dominantou tohto priestoru a vytvorí tu pocit voľnosti a zväčší priestor.