Záhrada pri lese

Návrh a realizáciu tejto záhrady najviac ovplyvnil fakt, že sa nachádza v tesnej blízkosti lesíku z listnatých stromov. 

Realizácia lesnej záhrady

Záhrada pri rodinnom dome hraničí z jednej strany s lesom. Cieľom bolo vhodne ju zasadiť do tohto krásneho prostredia. Jednou z hlavných požiadaviek bol dostatočne veľký priestor pre hry detí, čo vyriešili dve veľké zatrávnené plochy, ktoré vznikli po vybudovaní kaskád vo svahu. Plánovanie záhrady bolo výzvou, nakoľko je záhrada do kopca.. Takýto terén poskytuje možnosť prejaviť kreativitu. 

Od realizácie jazierka sa nakoniec upustilo, kôli deťom, aby sa vyhli nebezpečenstvu hroziacemu z vody. Stavebnou dominantou sú kamenné terasy. Súčasťou oporného múrika je murovaný kozub. Vedie k nemu chodníček od domu, kde je vydláždená plocha so sedením. 

Rastliny, ktoré tvoria obvodovú zeleň sú vyberané z ihličnatých a vždyzelených druhov, aby vytvárali kulisu aj v zimnom období. Pri kroch do 2 - 3 metrov, solitérne rastliny mohli byť aj vyššie, hľavne ak mali zakryť pohľady od susedných okien. Prevažujú stĺpovité a útle druhy. Záhradu do svahu sme vyriešili terasami z kameňa. V záhrade sa tak vytvoril priestor pre záhony, aj rastliny vo vertikálnych plochách, na múrikoch.