Živá záhrada

minimalistická záhrada

Živá záhrada rodinného domu v Žitavciach

  • malá záhrada s vyváženou plochou trávnika a obvodových výsadieb
  • vynikajúcu bariéru tvorí zeleň na terénnej nerovnosti - oporný múr z podvalov a z kameňa
  • jazierko už v štvrtom roku výsadby zarastené zeleňou so zurčiacou kaskádou
  • dominantou záhrady je socha od akademického sochára Antona Gábrika

Projekt záhrady