Ako ochrániť ihličnany

Akékoľvek zmeny na ihličnanoch treba pozorne sledovať– nezvyčajné zafarbenie ihlíc, usychanie konárikov, praskanie kôry či výskyt atypických útvarov na stromoch. Skorý zásah môže krásny a často aj drahý ihličnan zachrániť pred uhynutím.

Nie vždy je však dôvod na paniku. Napríklad po obdobiach letných horúčav a nástupe chladnejších a daždivých jesenných dní dochádza veľmi často k vysychaniu ihlíc a menších konárikov. Ide o prirodzený fyziologický jav. Ak ihličnan usychá vnútri koruny, zatiaľ čo po obvode je pekne zelený, môže byť príčinou nielen nedostatok vlahy, ale najmä svetla.

Ploskanka sedencová

Jej aktivitu spoznáme podľa zhluku žltohnedého trusu jemne obaleného pavučinkou. Trus vytvára akýsi kryt, do ktorého tento škodca v štádiu lariev vnáša ihlice borovíc a tu ich požiera. Dospelé jedince sa liahnu koncom jari a samičky kladú vajíčka opäť na konci výhonkov. Cyklus sa opakuje.

kedy zasiahnuť ihneď po zistení škodcu

spôsob ochrany insekticídny prípravok proti žravým škodcom, napríklad Karate Zeon 5CS (postrek je najlepšie urobiť koncom jari); trus je dobré odstraňovať aj mechanicky

Odumieranie výhonkov borovíc

Obaľovač mládnikový

Húsenice sa liahnu v polovici júna až začiatkom júla. Zavŕtavajú sa do pošvy ihlíc, ktoré sú najbližšie ku púčikom. Neskôr sa zavŕtajú do púčika, ktorý poškodzujú a kde aj prezimujú. Skoro na jar, často už v priebehu apríla, prechádzajú do nových púčikov. V nich sa aj zakuklia. V jednom púčiku sa vždy nachádza len jedna húsenica. Napadnuté púčiky postupne vysychajú a stromy tvoria deformované náhradné bočné, fajkovito ohnuté výhonky (bajonety). 

- kedy zasiahnuť koncom jari a počas leta 

- pôsob ochrany insekticídny prípravok proti žravým škodcom, napríklad Karate Zeon 5CS

Hrebenárka borovicová

Samička kladie vajíčka na ihlice v radoch v počte 5 - 20 ks. Vajíčka sa navzájom dotýkajú. Pahúsenice si nezapriadajú pradivové hniezda, ale spočiatku žijú pohromade. Neskôr sa rozliezajú. Dospelá húsenica meria cca 25 mm, je svetložltá až žltozelená, hlava je hnedo sfarbená. Pahúsenice žijú v skupinách. Časť lariev zimujúcich v pôde sa na jar zakuklí a následné rojí, časť preleží 1 rok a rojí sa až na jar ďalšieho roku. 

- symptóm na výhonkoch sú ihlice obžrané z bočných strán tak, že stredová žilka zostáva nedotknutá. Pri silnejšom premnožení sú obžrané celé ihlice až k báze, pričom na mladších konárikoch je obžraná i kôra.

- spôsob ochrany insekticídny prípravok proti žravým škodcom, napríklad Karate Zeon 5CS